Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Informacje

Telefony alarmowe

Ogólny alarmowy
112
Policja
997
Straż pożarna
998
Pogotowie ratunkowe
999
Straż miejska
46 875 25 65
Pogotowie energetyczne
991
PEC Brzeziny
46 874 42 25
ZUK Brzeziny
46 874 27 52 oraz 874 27 17

Tylko dla zasobów Spółdzielni

Pogotowie techniczne wod.-kan i c.o.
608 551 403
Pogotowie techniczne elektryczne
608 551 611
Pogotowie techniczne CITYnet
42 235 1700
Pogotowie techniczne AZART
44 714 31 21
Pogotowie techniczne domofony
600 736 325

  • Kasa – czynna codziennie w godzinach pracy biura z przerwą w godz. 10:00 – 11:00
  • Konto bankowe – PKO BP S.A. III oddział w Łodzi nr konta 55 1020 3378 0000 1902 0011 5576
  • Godziny pracy biura
    poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godzinach 7:00 – 15:00
    czwartek – w godzinach 8:00 – 16:00
    w sprawach skarg i wniosków Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 10:00 – 14:00

Numery telefonów do Spółdzielni

Sekretariat
46 874 41 22
Dział techniczno-eksploatacyjny
46 874 47 36
Księgowość
46 874 40 51

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Brzezinach
ul. Bartosza Głowackiego 7/11, 95-060 Brzeziny
wpisana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000085212 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
NIP 833-000-31-29 REGON 000487203