Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Brzezinach
ul. Bartosza Głowackiego 7/11, 95-060 Brzeziny.

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzezinach k/ Łodzi powstała w czerwcu 1962 r.
Obecnie powierzchnia użytkowa całości zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię wynosi ponad 93.000 m2, w tym powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych to 80.500 m2. W skład zasobów wchodzi 40 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdują się 1.623 mieszkania, oraz pawilon handlowo – usługowy, zespoły garaży i obiekty tzw. „bazy”, gdzie mieszczą się między innymi biura Spółdzielni. W zasobach mieszka około 4.000 osób, a Spółdzielnia zrzesza prawie 1.700 członków. Około 30% lokali stanowi odrębną własność.
Łączna powierzchnia terenów zarządzanych przez Spółdzielnię to ponad 13 ha, w tym 11,7614 ha obejmuje prawo własności, a pozostała część pozostaje w użytkowaniu wieczystym.
Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków, które jest podzielone na cztery części. Rada Nadzorcza składa się z 11 osób, natomiast bieżącą działalnością kieruje dwuosobowy Zarząd. Spółdzielnia widnieje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000085212.